Förnyade ISME 1-modeller

3 förnyade modeller:
  • 141
  • 151
  • 161
 
  • Förbättrad form av lastare
  • Förnyade tappar och stödben
  • Inga rör på inre sidan, förbättrad sikt till redskapen
  • Förbättrad skydd för ventil och dämpare
  • Större tipp- och fyllnadsvinklar på skopförelserna

Teknisk spesifikation

Teknisk spesification

 
141
151
161

Lyftkraft, från marken

kg 60cm
2400
2500
2500

Lyftkraft, upp           

kg 60cm
1400
1500
1600

Lyftkraft, 2m lyfthöjd

kg 60cm
2500
2500
3000

Brytkraft    

kg 60cm
2500
2500
3000

Lyftcylindrar          

dubbelverkande
75/40
75/40
85/45

Tippcylindrar           

2 st
75/36
75/36
80/36

Fyllningsvinkel         

på marken
50
50
50

Fyllningsvinkel

1 m lyfthöjd
60
60
60

Tippvinkel

uppe
62
62
62

Lyfthöjd               

varierar enl tr.
3,30
3,70
3,90

Vikt

lastare
600
650
670

Tekniska data utan förpliktelse, rätt till ändringar örbehålles.


Tillbaka