Förnyade ISME 1B-modeller 2016

4 förnyade modeller:
 • 171B
 • 181B
 • 221B
 • 231B
 • Förbättrad form av lastare
 • Förnyade tappar och stödben
 • Inga rör på inre sidan, förbättrad sikt till redskapen
 • Förbättrad skydd för ventil och dämpare
 • Större tipp- och fyllnadsvinklar på skopförelserna
 • Större lyfthöjd
 • Grövre stabilisatorer
 • Förbättrad fastning till fundament

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation  
Lyftkraft, från marken kg 60 cm
2700
2800
3500
3750

Lyftkraft, upp       

kg 60 cm
1700
1800
2200
2300
Lyftkraft, 2m höjd kg 60 cm
2100
2200
3000
3200
Brytkraft kg 60 cm
3000
3000
3500
3500
Lyftcylindrar dubbelverkande
85/45
85/45
95/45
105/45
Tiltcylindrar 2 st.
80/40
80/40
90/45
95/45
Brytvinkel på marken
50
50
50
50
Brytvinkel 1m från marken
60
60
60
60
Tippvinkel uppe
62
62
62
62
Lyfthöjd varierar enl. tr.
3,95
4,10
4,35
4,50
Vikt lastare
810
860
920
1020

Tekniska data utan förpliktelse, rätt till ändringar örbehålles.


Tillbaka